Екип от учени от Аграрния факултет на ТрУ спечелиха престижна награда за създаване на иновативен продукт от агро-хранителната верига