Производствените цени на годишна база спадат за пореден път