US търговската камара у нас: Борбата с корупцията е условие за приток на чужди инвеститори