Проф. Ангелов: 195 болници са оборудвани да лекуват пациенти с COVID