Окончателно: Регистрация на кола само с платен данък