Сачева: Работим с граждани, които имат реални проблеми – да получат заплати, храна