Високите хора два пъти по-бързо хващат коронавирус