Художник от Африка прави графити, които взаимодействат със заобикалящата го среда