Намери се спонсор, който иска да закупи част от акциите на Тити Папазов