Британска компания дава заплата от £30 хил. за търсачи на суперколи от ОАЕ