Община Пловдив с идея за уеднаквяване на визията на автобусите на градския транспорт