Всяко трето дете е изложено на вредно въздействие от оловото на некачествено рециклирани акумулатори