"Витоша ски" оспорва възлагането на експертизата от СОС за Княжевския лифт