Прокуратурата възложи проверка на неправилно съхранявани пестициди