Общинските съвети могат да освободят от такса „смет“ засегнатите от извънредното положение фирми