КПКОНПИ установи конфликт на интереси при трима опозиционни кметове и шеф на строителния надзор в Бургас, глоби ги