Онлайн магазините няма да издават хартиени касови бележки