Онлайн търговците могат да дават електронна касова бележка