КОРАДО-България с положителна прогноза за второто полугодие