Когато анимацията, комиксите и игрите влязат в класната стая