Изтеглени от Германия US военни идват в района на Черно море