Печалбата на „Адванс Терафонд“ намалява с 19% до 2,45 ст. на акция