Министерство на културата отпуска 12 млн. лв. за подпомагане на творците