Откраднали 7 платна от фотоизложба на Стефан Диомов