Въпреки кризата Samsung увеличава значително печалбата си