След $2,4 милиарда загуба Boeing се готви за по-големи от обявеното съкращения