$68 милиарда загуби света от природни бедствия до юни. Колко платиха застрахователите?