Русия посочи политическата печалба на Германия от изтеглянето на американските войски