Старият изкуфялник Тръмп обеща на американците, че в САЩ скоро ще има «златен дъжд»