Испанският туризъм в агония след решение за карантина на британски туристи