Община Сандански спечели проект за закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за помещенията на центъра за деца с увреждания