В Германия: 80% от боледувалите от COVID-19 имат възпаление на сърцето