Голяма стъпка: Започна сглобяването на експерименталния термоядрен реактор