Словенският министър на икономиката бе задържан за кратко