Трима, сред които и 17-годишен, откъснали ланец на старица в Свищов