„Индустриален капитал холдинг“ ще разпредели 1.16 млн. лв. за дивидент - Пари и пазари