Мярката 60/40 ще обхване и сферата на здравеопазването, частните ясли и центровете за квалификация - Управление и бизнес