Отпускат 1,3 млрд. безвъзмездни средства за запазване на работните места у нас