Ревизиро възрази на Борисов за спирането на чакълирането в Рила