Apple притиска доставчиците си да намалят забавянето в производството