Как да инвестираме, след като сигурните активи вече не са такива?