МФ отчита лeко забавяне на икономическия растеж заради пандемията