Проблем с услугата на търговската система Xetra Т7 във Франкфурт