Прокурори проверяват хранят ли болни с прокиснало мляко, старо месо и развалени яйца