Немската роторна въртележка и играта с гравитацията