Кейта все така далеч от ЦСКА, пандемията го блокира в Гвинея