Заповед на Ректора на МУ-София относно неприсъственото обучение и правилата на провеждане на КСК