Международното сътрудничество е важно за ефективна защита на безопасността и икономическите интереси на потребителите - §22 Новини