ЕК настоява върховенството на закона да се обвърже с достъпа до средства от бюджета на ЕС