Коронавирусът ще повиши мотивацията и лоялността към компаниите на вече заетите